• CZ Articles
  • 11.09.2020

Proběhlo udílení cen soutěže mladých architektů. Cenu hlavního partnera předala YIT

V úterý 8. září 2020 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Young Architect Award 2020. Tématem 12. ročníku byla Architektura a krajina ve městě, které bylo letos definováno otevřeně. Studenti a architekti do 33 let měli ve svých návrzích zohlednit jednak současné potřeby společnosti ve městech a jednak ohleduplně reagovat na limity krajiny. Mezi hlavní témata tedy patřily globální oteplování, vznik tepelných ostrovů ve městech, udržitelná výstavba, šetrné hospodaření s vodou, začlenění krajinných prvků do městské zástavby či obnovitelné zdroje energie.

Kdo si nejlépe poradil s environmentálními aspekty plánování měst? Hlavním vítězem soutěže se stala Ludmila Haluzíková za analýzu vágních prostor Prahy a koncepční návrh aplikace modrozelené infrastruktury do těchto opomíjených míst. Odborná porota a poradci, mezi něž se řadí i generální ředitel YIT Stavo Vladimír Dvořák, ocenila především originalitu, kvalitu a komplexnost navrhovaných řešení. Na slavnostním vyhlášení byla předána také cena hlavního partnera, jímž je společnost YIT. Za návrh revitalizace vnitrobloku Mečislavova, který spojuje soukromou a veřejnou funkci vnitrobloku, od nás obdrželi šek na 10 000 Kč jeho autoři Jakub Kender a Hugo Marek. Vybudování podzemního parkoviště by přineslo znatelnou úlevu pro nadzemní část, z níž by mohl vzniknout multifunkční prostor pro veřejnost. Architekti pamatovali i na rozmístění zeleně, využití dešťové vody a návrh balkonů a zimních zahrad.