Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití

Vítejte na webových stránkách společnosti YIT! Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s podmínkami použití a ustanoveními těchto zásad. Používáním těchto webových stránek rovněž vyjadřujete svůj souhlas se způsobem, jakým ukládáme a využíváme soubory cookie v souladu s ustanoveními těchto zásad.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti YIT zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vydaného Evropskou unií a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů je důležitým tématem pro každého z nás – ať už se jedná o zaměstnance, zákazníky, dodavatele a další závislé osoby či beneficienty.

Cílem těchto zásad je nastavit vysoké a konzistentní normy na zajištění toho, aby se zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a další závislé osoby či beneficienti mohli spolehnout na to, že respektujeme a chráníme soukromí jejich osobních údajů. Dalším cílem je řídit legislativní a regulační rizika, stejně jako chránit pověst a vnímání značky v tomto ohledu. Veškeré legislativní povinnosti a nařízení, jež mohou vyžadovat dodržování přísnějších pravidel či další omezení shromažďování a zpracování osobních údajů, zůstávají těmito zásadami nedotčeny. V případě konfliktu ustanovení těchto zásad a zákona má převahu závazný místní zákon.

Ve společnosti YIT se pojmem „Osobní údaje“ rozumí informace týkající se identifikovaného nebo identifikovatelného člověka. Pojmem „Citlivé údaje“ se rozumí informace týkající se např. zdraví, tělesného postižení či jiné citlivé Osobní údaje.

To, jaké druhy Osobních údajů společnost YIT shromažďuje, kdy je shromažďuje a jakým způsobem je zpracovává, může být dále upraveno místní legislativou.

Nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje zásady zpracování Osobních údajů. Společnost YIT proto:

 • Shromažďuje a zpracovává Osobní údaje v souladu s platnou legislativou.
 • Využívá adekvátní a opodstatněná opatření na informování jednotlivců o tom, kdy společnost YIT shromažďuje Osobní údaje a jakým způsobem tyto Osobní údaje využívá.
 • V nezbytných případech získává souhlas uživatele ke shromažďování a zpracování Osobních údajů, zajišťuje transparentnost tohoto procesu a umožňuje odvolání uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů.
 • Shromažďuje Osobní údaje, které jsou relevantní a rozsahem přiměřené účelu, pro který jsou shromažďovány, přičemž tento účel musí být legitimní a explicitně vyjádřený.
 • Omezuje přístup k Osobním údajům na subjekty a osoby, které z opodstatněného důvodu potřebují přístup k těmto informacím.
 • Zpracovává Osobní údaje čestně a v souladu se zákony při všech operacích, včetně převodu a zpracování Osobních údajů mimo zemi, ve které byly shromážděny. Zpracování Osobních údajů by mělo být omezeno pouze na rozsah nezbytný pro provozní účely, efektivní péči o zákazníka a relevantní komerční činnosti.
 • Neuchovává Osobní údaje déle, než je vyžadováno zákonem nebo nezbytné k provozním účelům, efektivní péči o zákazníka a relevantní komerční činnosti. Jestliže Osobní údaje již nejsou potřebné k plnění účelů, jež ospravedlňují jejich původní shromažďování a zpracování, náležitým způsobem tyto Osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme.
 • Udržuje Osobní údaje přesné a v opodstatněné míře aktuální a poskytuje přiměřená opatření na to, aby jednotlivci mohli získat informace o tom, jaké Osobní údaje o nich společnost YIT uchovává, a opravit případné nepřesnosti.
 • Poskytuje Osobní údaje pouze orgánům v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo odpovídajícím rozsahu povolenému jednotlivcem, jemuž tyto Osobní údaje náleží.
 • Systematickým způsobem vyhodnocuje rizika narušení soukromí Osobních údajů v souvislosti se shromažďováním, zpracováním a uchováváním Osobních údajů.
 • Vyžaduje po dodavatelích služeb, aby v rozsahu stanoveném těmito zásadami bránili ztrátě, odcizení, neautorizovanému zveřejnění a přístupu k Osobním údajům shromážděným společností YIT a jejich nevhodnému použití. Očekává, že třetí strany pověřené společností YIT zpracováním Osobních údajů budou tyto údaje zpracovávat čestně a v souladu se zákony při všech operacích, včetně převodu a zpracování Osobních údajů mimo zemi, ve které byly obdrženy.
 • Očekává od všech zaměstnanců, že budou respektovat povinnost zachování důvěrnosti Osobních údajů.

Kontaktní údaje

Společnost YIT Oyj je správcem dat zpracovávajícím vaše Osobní údaje. V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše Osobní údaje, nebo jestliže chcete znát informace o pracovníkovi pověřeném ochranou Osobních údajů / pracovní pozici zodpovědné za záležitosti ohledně Osobních údajů ve kterékoli společnosti v rámci skupiny YIT, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto formuláře nebo e‑mailem: privacy@yit.fi, případně poštou: YIT Oyj, P.O. Box 36, Panuntie 11, 00621 Helsinky, Finsko. Další informace najdete rovněž v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů pro soukromé zákazníky a marketignový registr a Zásady ochrany osobních údajů pro firemní zákazníky, dodavatele a potenciální zákazníky.

Soubory cookie

Soubory cookie používané na těchto webových stránkách využíváme takovým způsobem, abychom neohrozili soukromí uživatelů našich služeb. Soubory cookie využíváme například k měření a výzkumným účelům, abychom zjistili typ a míru používání našich webových stránek. Soubory cookie mohou být využívány také při přímém marketingu cíleném na společnosti, marketingu na základě seznamu uživatelů či remarketingu. Účelem takových marketingových aktivit je poskytovat informace o tematických službách společnosti uživatelům, kteří dříve navštívili webové stránky společnosti. Neshromažďujeme žádná personalizovaná data o uživateli, jako jsou například e‑mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla platebních karet.

Soubory cookie neumožňují přístup k datům nacházejícím se na úložišti koncového zařízení (například na pevném disku) ani jejich kopírování. Uživatel může používání souborů cookie zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Tím však může dojít k omezení funkčnosti našich stránek, a proto tuto možnost nedoporučujeme. Uživatel může rovněž kdykoli soubory cookie z internetového prohlížeče odstranit.

Společnost YIT shromažďuje a zpracovává Osobní údaje například k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, marketingu produktů a služeb společnosti YIT (včetně cíleného e‑mailového marketingu, on‑line reklam a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracování zpětné vazby, odesílání požadovaných informací a poskytování produktů a služeb poptaných nebo objednaných od společnosti YIT.

Společnost YIT dále může sdílet s partnery vaše kontaktní údaje a data o vašem on‑line chování, jako jsou například návštěvy stránek společnosti a otevření odkazů z e‑mailových zpráv zaslaných společností, a to za účelem prodeje a marketingu produktů a služeb společnosti YIT.

Uživatelé mohou být oslovováni za účelem marketingu s využitím systémů poskytovatelů služeb třetích stran (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing založený na seznamech uživatelů využívá seznamy vytvořené přes uživatelské soubory cookie používané na těchto webových stránkách. Zásady reklamy uplatňované při marketingu založeném na seznamech uživatelů zahrnují Zásady personalizované reklamy společnosti Google Inc., jejichž aktuální verzi najdete na adrese http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=cs&answer=143465. Uživatelé mohou v případě potřeby řídit marketing na základě seznamů uživatelů na webové stránce Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com. Nastavení reklam pro marketingové účely obsluhované společností Google lze spravovat na adrese https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cz.

Webová analýza

Tyto webové stránky využívají nástroje pro webovou analýzu – např. Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (dále „Google“). Webová analýza využívá soubory cookie (textové soubory) k analyzování provozu na webové stránce. Informace generované těmito soubory cookie (jako například IP adresy) poskytovatelé služeb přenesou a uloží. Poskytovatelé služeb poté využijí tyto informace k vytvoření reportu pro vlastníky webových stránek a nabízení dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a využívání internetu.

Poskytovatelé služeb mohou převést data třetím stranám, pokud to bude vyžadováno zákonem nebo pokud třetí strany zpracovávají informace jménem těchto poskytovatelů služeb.

Poskytovatelé služeb nebudou propojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými údaji, které mohou mít k dispozici. Používání souborů cookie můžete zakázat změnou nastavení svého webového prohlížeče. Tím však může dojít k omezení funkčnosti webových stránek.

Používáním a procházením těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že poskytovatelé analytických služeb budou zpracovávat vaše Osobní údaje v souladu s těmito zásadami a k účelům popsaným v těchto zásadách.

Změny těchto zásad

Společnost YIT může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit tyto zásady a také změnit, upravit nebo zakázat přístup k těmto webovým stránkám a obsahu těchto webových stránek. Datum začátku platnosti této verze zásad je pro vaši informaci uvedeno výše. Pokud společnost YIT tyto zásady změní takovým způsobem, který bude mít podstatný a nepříznivý vliv na to, jak společnost YIT může shromažďovat a zpracovávat vaše Osobní údaje odeslané společnosti YIT prostřednictvím těchto webových stránek, společnost YIT na této webové stránce zveřejní upozornění na změnu. 

PODMÍNKY POUŽITÍ

Práva uživatelů

Jak je uvedeno v těchto podmínkách použití a veškerých platných zákonech a nařízeních, společnost YIT vám dává právo prohlížet a stahovat materiály umístěné na webových stránkách společnosti YIT pouze k osobním, nekomerčním účelům a za předpokladu, že zachováte upozornění na autorská práva a další známky vlastnictví ve všech kopiích těchto materiálů.

Veškerá práva, která nejsou tímto prohlášením výslovně udělena, si vyhrazujeme.

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví vztahující se k této službě (např. autorská práva, ochranné známky a názvy domén) náležejí autorovi materiálu, společnosti YIT nebo jejímu spolupracujícímu partnerovi.

Je zakázáno prezentovat, reprodukovat, kopírovat, přenášet, vysílat, ukládat, měnit, distribuovat, zveřejňovat, opětovně používat, licencovat, prodávat nebo jiným způsobem využívat jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách ke komerčním účelům, aniž by byl předem udělen písemný souhlas vlastníka autorských práv, společnosti YIT nebo jejího spolupracujícího partnera.

Je však dovoleno ukládat a kopírovat tyto informace pro osobní použití. Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se těchto materiálů zůstávají jejich původnímu majiteli.

Za předpokladu udělení výslovného souhlasu ke stažení a vytištění informací zveřejněných na těchto webových stránkách může uživatel použít a vystavit takové informace i na veřejnosti, pokud uvede příslušný odkaz na zdroj těchto informací.

Odpovědnosti

Webové stránky společnosti YIT a jejich obsah tvoří službu, kterou společnost YIT poskytuje uživatelům těchto stránek. Společnost YIT se snaží v co možná největší míře zajistit přesnost obsahu na těchto stránkách a soustavnou, nepřerušovanou dostupnost těchto webových stránek. Bez ohledu na výše uvedené je obsah webových služeb společnosti YIT poskytován „v dané podobě“ a „dle dostupnosti“. Společnost YIT neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti a spolehlivosti obsahu těchto webových stránek ani nepřetržité, rychlé a bezchybné funkčnosti těchto webových stránek.

Společnost YIT, její poskytovatelé licencí, spolupracující partneři, odpovědné osoby ani zaměstnanci neponesou žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, bezprostřední, následné, neočekávané ani náhodné škody, platby pokut a jakákoli další poškození způsobená používáním webových stránek společnosti YIT či jejich obsahu, nedostupností těchto webových stránek nebo jakýmikoli informacemi či programy zde obsaženými.

Webové stránky společnosti YIT mohou obsahovat odkazy na stránky nebo aplikace vlastněné nebo spravované třetími stranami. Tyto odkazy představují službu poskytovanou uživatelům webových stránek společnosti YIT. Společnost YIT nepřijímá žádnou odpovědnost za takové stránky, aplikace či obsah na nich umístěné ani za jejich přesnost. Při přechodu na webové stránky třetích stran platí podmínky použití vztahující se k daným webovým stránkám třetích stran.

Společnost YIT si vyhrazuje právo tyto webové stránky kdykoli změnit.

Materiály vytvořené uživateli

Uživatelé, kteří odesílají materiály (například informace, obrázky, otázky, nápady, objednávky apod.) na libovolné servery společnosti YIT (e‑mailem nebo prostřednictvím webových stránek společnosti YIT), tím vyjadřují svůj souhlas s následujícími podmínkami vztahujícími se na poskytovatele materiálů:

- Žádná část materiálu nepředstavuje cokoli nezákonného, výhružného, urážlivého, podněcujícího etnickou či rasovou nesnášenlivost, pornografického, narušujícího svobodu vyznání, porušujícího práva duševního vlastnictví či jinak nevhodného ke zveřejnění.

- Před nahráním materiálů byla přijata přiměřená opatření na vyhledání a eliminaci veškerých virů a dalších škodlivých prvků.

- Poskytovatel materiálů je vlastníkem daných materiálů nebo má neomezená práva na jejich odeslání společnosti YIT. Společnost YIT může tyto materiály nebo myšlenky a nápady v nich obsažené libovolně a zdarma používat ve svých produktech, a to bez jakéhokoli omezení způsobu použití, bez uvedení odkazů na zdroj a bez jakýchkoli povinností či odpovědnosti cokoli platit.

- Poskytovatel materiálů nebude iniciovat žádný soudní spor vůči společnosti YIT v souvislosti s odeslanými materiály a uhradí společnosti YIT veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku právního řízení uvaleného kteroukoli společností či osobou na společnost YIT v souvislosti s materiály odeslanými jejich poskytovatelem.

Společnost YIT má právo materiály odeslané uživateli kdykoli zlikvidovat. Společnost YIT nepřijímá žádnou odpovědnost za materiály odeslané na své servery.

Změny webových stránek

Společnost YIT si vyhrazuje právo kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez zvláštního upozornění změnit obsah těchto webových stránek, zabránit přístupu k těmto stránkám nebo ho omezit, případně stránky zcela uzavřít. Společnost YIT nenese žádnou odpovědnost vůči uživatelům v souvislosti se změnami či uzavřením těchto webových stránek.

Revize těchto podmínek použití

Společnost YIT si vyhrazuje právo tyto podmínky použití kdykoli a bez zvláštního upozornění změnit. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na těchto webových stránkách.

Podmínky používání sociálních médií

Společnost YIT využívá sociální média k tomu, aby lidem zajímajícím se o společnost YIT poskytla diskusní platformu. Společnost YIT však nepřijímá žádnou odpovědnost za komentáře odeslané uživateli na webové stránky. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli obsah, který je v rozporu s našimi podmínkami použití nebo může být z jiného důvodu považován za nevhodný.

Respektujte ostatní uživatele a jejich názory a dodržujte obecné zásady slušného chování. Na našich stránkách je zakázáno zveřejňovat jakýkoli nevhodný obsah a materiály, které jsou výhružné, hanlivé, podněcující k etnické či rasové nesnášenlivosti, pornografické či narušující svobodu vyznání a také jakékoli materiály reklamního charakteru nebo porušující autorská práva. Uživatelům porušujícím tyto podmínky použití bude zamezeno používat na těchto stránkách funkci pro přidávání komentářů.

Zaměstnanci společnosti YIT se musí identifikovat jako představitelé společnosti YIT.

Platné zákony

Tyto podmínky použití se řídí finskými zákony, s výjimkou hraničních určovatelů kolizní normy. Veškeré spory týkající se těchto podmínek použití budou řešeny v rámci finské jurisdikce.