Lokální stránky:
Corporate site:

Strategie ochrany osobních údajů

Společnost YIT se zavazuje chránit osobní údaje a soukromí uživatelů svých služeb v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Finska (č. 523/1999) a zákonem o ochraně soukromí v elektronické komunikaci (č. 516/2004) a též v souladu s dalšími příslušnými platnými zákony a předpisy.

Společnost YIT shromažďuje, zpracovává a sděluje pouze takové osobní údaje, které jsou potřeba pro účely uvedené v této strategii. Společnost YIT spravuje a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění uvedeného účelu. Společnost YIT může sdílet osobní údaje v rámci koncernu YIT pro účely popsané v této politice. Takové sdílení může mít formu přenosu dat do a z dalších zemí, v nichž společnost YIT působí, podniká nebo jinak vykonává aktivní činnost. Společnost YIT může při realizaci svých marketingových kampaní využívat služby třetích osob. Pro účely takové realizace takových marketingových kampaní může společnost YIT přenášet osobní údaje třetím osobám v roli poskytovatelů služeb.

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s podmínkami této politiky. Jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas se způsobem, jakým uchováváme a používáme soubory cookies v souladu s podmínkami této politiky.


Soubory cookies
Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Například se používají pro účely měření a výzkumu k určení druhu a objemu využívání internetových stránek. Soubory cookies se mohou rovněž používat v rámci přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu. Cílem takového marketingu je poskytování informací o aktuálních službách společnosti těm uživatelům, kteří dříve internetové stránky společnosti navštívili. Neshromažďujeme žádné osobní údaje o uživateli, jako např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.

Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.

Společnost YIT shromažďuje a zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: kontaktování zákazníků, představování produktů a služeb společnosti YIT (včetně cíleného e-mailového marketingu, internetové inzerce a osobních prodejních telefonátů), získávání a zpracovávání zpětné vazby, poskytování vyžádaných informací a poskytování poptaných či objednaných produktů a služeb společnosti YIT.

Společnost YIT může dále sdílet vaše kontaktní údaje a údaje o vašem chování na internetu, jako jsou navštívené internetové stránky a prokliky z e-mailů, s distribučními partnery pro účely prodeje a marketingu produktů a služeb společnosti YIT.

Uživatelé mohou být vybráni pro účely marketingu s využitím systémů třetích osob (např. Google) na základě seznamů uživatelů. Marketing vycházející ze seznamů uživatelů využívá seznamů vytvořených pomocí uživatelských souborů cookies používaných na těchto stránkách. Reklamní politika uplatňovaná při marketingu vycházejícím ze seznamů uživatelů zahrnuje i Politiku reklamy vycházející ze zájmů (Interest-Based Advertising Policy) společnosti Google Inc., jejíž nejaktuálnější verze je dostupná na stránkách http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465. Uživatelé si mohou v případě potřeby nastavit parametry marketingu vycházejícího ze seznamů uživatelů na stránkách Your Online Choices (Vaše internetové volby): http://www.youronlinechoices.com/fi. Reklamní nastavení marketingových aktivit zajišťovaných společností Google lze spravovat zde: http://google.com/ads/preferences.


Analytické údaje o stránkách
Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec.

Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem.

Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek.

Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.


Doplnění strategie
Společnost YIT může tuto strategii upravit či případně změnit, upravit či znemožnit přístup k těmto stránkám nebo k obsahu těchto stránek kdykoli bez předchozího oznámení nebo případně s ním. Datum účinnosti této strategie je pro vaši informaci uvedeno výše. Rozhodne-li se společnost YIT tuto strategii změnit tak, že to povede k zásadním a nepříznivým změnám ve způsobu, jakým společnost YIT shromažďuje či zpracovává vaše osobní údaje jí sdělené prostřednictvím těchto internetových stránek, umístí oznámení o takových změnách na těchto stránkách.

Kontaktujte nás

Více informací o připravovaných projektech?

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.

Prodejní kancelář

Prodejní kancelář
Zavřít
Zavřít
Odesílám...