26.02.2020
  • CZ Articles

YIT představila šetrné hospodaření s vodou v projektech SUOMI a LAPPI Hloubětín

V úterý 25. 2. 2020 se v Centru architektury a městského plánování (CAMP) konal diskuzní panel „Architektura a krajina ve městě”. Za YIT vystoupil projektový manažer Petr Altmann, který představil náš šetrný přístup k nakládání s dešťovou vodou v projektech SUOMI a LAPPI Hloubětín. Změna klimatu si totiž žádá zodpovědnost developerů, aby stavěli rezidenční komplexy tak, aby vláhu maximálně zužitkovaly.

V posledních letech postupně měníme brownfield v pražském Hloubětíně na moderní bydlení ve finském stylu se spoustou relaxačních zón plných zeleně. Aplikujeme zde přitom ucelený systém zadržování dešťových vod v krajině s minimálním dopadem na životní prostředí, takzvaný Low Impact Development (LID). V areálu jsme za tímto účelem vybudovali celou řadu prvků: například centrální retenční nádrž či systém zatravněných retenčních koryt s přepady, prolehy a mělkými příkopy se vsakovací funkcí. Vodu pak využíváme na zalévání zeleně v areálu. Revitalizace se dočkala také říčka Rokytka, jež dotváří přírodní ráz místa – její koryto jsme rozšířili a vybudovali umělé mělčiny a meandry, které mají za úkol zpomalit tok. To vede i ke zlepšení místní biodiverzity, což je jeden z mnoha pozitivních důsledků implementace zásad LID a trvalé udržitelnosti, jichž se YIT drží.

Téma diskuzního setkání „Architektura a krajina ve městě” je zároveň leitmotivem letošního ročníku soutěže YOUNG ARCHITECT AWARD, který byl po akci vyhlášen. YIT se již podruhé stává hlavním partnerem této soutěžní přehlídky pro mladé architekty a náš generální ředitel Vladimír Dvořák bude opět odborným poradcem při hodnocení přihlášených prací. Výsledky budou slavnostně zveřejněny 8. září.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.

Prodejní kancelář

Prodejní kancelář
Zavřít
Odesílám...