• CZ Articles
  • 26.02.2020

YIT představila šetrné hospodaření s vodou v projektech SUOMI a LAPPI Hloubětín

V úterý 25. 2. 2020 se v Centru architektury a městského plánování (CAMP) konal diskuzní panel „Architektura a krajina ve městě”. Za YIT vystoupil projektový manažer Petr Altmann, který představil náš šetrný přístup k nakládání s dešťovou vodou v projektech SUOMI a LAPPI Hloubětín. Změna klimatu si totiž žádá zodpovědnost developerů, aby stavěli rezidenční komplexy tak, aby vláhu maximálně zužitkovaly.

V posledních letech postupně měníme brownfield v pražském Hloubětíně na moderní bydlení ve finském stylu se spoustou relaxačních zón plných zeleně. Aplikujeme zde přitom ucelený systém zadržování dešťových vod v krajině s minimálním dopadem na životní prostředí, takzvaný Low Impact Development (LID). V areálu jsme za tímto účelem vybudovali celou řadu prvků: například centrální retenční nádrž či systém zatravněných retenčních koryt s přepady, prolehy a mělkými příkopy se vsakovací funkcí. Vodu pak využíváme na zalévání zeleně v areálu. Revitalizace se dočkala také říčka Rokytka, jež dotváří přírodní ráz místa – její koryto jsme rozšířili a vybudovali umělé mělčiny a meandry, které mají za úkol zpomalit tok. To vede i ke zlepšení místní biodiverzity, což je jeden z mnoha pozitivních důsledků implementace zásad LID a trvalé udržitelnosti, jichž se YIT drží.

Téma diskuzního setkání „Architektura a krajina ve městě” je zároveň leitmotivem letošního ročníku soutěže YOUNG ARCHITECT AWARD, který byl po akci vyhlášen. YIT se již podruhé stává hlavním partnerem této soutěžní přehlídky pro mladé architekty a náš generální ředitel Vladimír Dvořák bude opět odborným poradcem při hodnocení přihlášených prací. Výsledky budou slavnostně zveřejněny 8. září.