• CZ Articles
  • 08.06.2023

Exkurze v rámci konference EcoShare zavítala do SUOMI Hloubětín

Máme radost, že se náš projekt SUOMI Hloubětín zařadil mezi důležitá místa, kde se v rámci mezinárodní konference EcoShare pořádané Arboristickou akademií Českého svazu ochránců přírody uskutečnila jedna z odborných exkurzí.

Prohlídky probíhaly před samotnou konferencí ve dnech 7. a 8. června 2023 a zaměřily se na lokality přihlášené do prestižní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje nejlepší příklady adaptace na změnu klimatu. Všechny z vybraných lokalit jsou důležité z hlediska vytváření modrozelené infrastruktury a poskytují cenný pohled na udržitelný rozvoj měst.

07.jpg

Ve středu 7. června se tak mohli účastníci převážně ze zahraničí (např. Chorvatsko, Slovinsko), ale i z Česka blíže seznámit se šetrným přístupem k nakládání s dešťovou vodou v našem projektu SUOMI Hloubětín, který představil výrobní ředitel YIT Stavo Petr Altmann. Ten zde návštěvníkům z řad arboristů, úředníků, ředitelů a zástupců organizací správy městské zeleně názorně odprezentoval realizovaná opatření – například centrální retenční nádrž či systém zatravněných retenčních koryt s přepady, prolehy a mělkými příkopy se vsakovací funkcí. Nevynechal ani revitalizovaný úsek toku říčky Rokytky, jejíž koryto jsme rozšířili a vybudovali jsme zde umělé mělčiny a meandry. Tím se zpomalil tok, což má za cíl zlepšit místní biodiverzitu. Jedná se ale jen o z mnoha benefitů implementace prvků v rámci zásad tzv. Low Impact Development. Důmyslně propracovaný systém efektivně pracuje s dešťovou vodou a zadržuje ji v krajině, čímž dlouhodobě podporuje udržitelnost ve městě. Zachycenou vodu zároveň využíváme na zalévání zeleně v areálu.

Jedná se o jednu z prvních realizací v pražském bytovém projektu v takto velkém měřítku. Již v roce 2020 jsme se v soutěži Adapterra Awards s tímto příkladem nakládání s dešťovou vodou probojovali mezi finalisty. A jsme pyšní na to, že je náš projekt SUOMI Hloubětín stále zářnou ukázkou udržitelné výstavby.