• CZ Articles
  • 20.11.2017

Echoes - výstava 100. výročí Finska

Rok 2017 je převratným rokem pro Finsko, protože právě před 100 lety se Finsko stalo nezávislé a oddělilo se tak od Ruské federace. 

100. výročí je důvodem nejen pro velké oslavy, ale současně také vybízí k tomu, abychom se ohlédli zpět, co vše se podařilo.

A finové nemohli udělat lépe, než-li vytvořit výstavu, která bude těchto uplynulých 100 let reflektovat v designu a architektuře. 

Drsné klimatické podmínky a historické události zanechaly stopy ve finském designu a architektuře. Toto je mnohdy viditelné v jednoduchosti, eleganci a praktičnosti v kombinaci s využitím materiálů nejvyšší kvality. 

Výstava byla členěna do osmi hlavních témat, která propojují finskou přírodu a společnost. Staví tak mosty mezi minulostí a přítomností a vrhají světlo jak na podobné, tak i rozdílné znaky v oblasti designu a architektury. 

YIT již několikátým rokem úzce spolupracuje s finskou ambasádou a na výstavě Echoes jsme byli jedním z hlavních partnerů.