• CZ Articles
  • 05.05.2019

Náš dar od srdce na benefičním večeru Potkávání

Letos jsme se již popáté stali hlavním partnerem benefičního večera „Potkávání“, který se konal v Malostranské besedě a jehož výtěžek byl věnován Klinice dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Vystoupila zde řada českých umělců, například Marta Jandová, Bára Poláková, Jiří Schmitzer či Michal Prokop & Jan Hrubý, kteří vytvořili báječnou atmosféru a návštěvníci si tak užili skvělý večer. Tradiční akce se nesla pod záštitou emeritního přednosty této kliniky prof. MUDr. Jiřího Šnajdaufa, DrSc., přednosty kliniky prof. MUDr. Michala Rygla, PhD., a s patronací herečky Terezy Brodské, která je i členkou správní rady nadačního Konta „Dětská chirurgie Motol“. Tomu jsme letos věnovali šek s částkou 250 000 korun.

Nadační konto podporujeme již od roku 2013 a za tu dobu jsme darovali více než 1,5 milionu korun. Z těchto peněz od YIT klinika pořizuje moderní přístrojové vybavení, které odpovídá speciálním potřebám dětí během pobytu v nemocnici i po propuštění. Koupila z nich například laparoskopické nástroje, harmonický skalpel či bezdrátový ultrazvukový disektor a zároveň investuje do vzdělávání a zvyšování kvalifikace mladých lékařů.

Pokud i vy máte srdce na dlani a chcete pomoci nemocným dětem, můžete se zapojit do sbírky „Darované srdcem“ a přispět na nadační Konto „Dětská chirurgie Motol“ prostřednictvím finančního daru na speciální účet 10006-17937051/0710.

Výběrem níže uvedených variabilních symbolů můžete přispět na:

  • VS 2135 - potřeba léčby pacientů, či zlepšení vybavení oddělení popř. k úhradě provozních nákladů na Klinice dětské chirurgie,

  • VS 5122135 - podpora vědecké činnosti na Klinice dětské chirurgie.