• CZ Articles
  • 13.06.2019

Při výstavbě nové čtvrti Suomi Hloubětín revitalizujeme i část Rokytky

Období sucha a horka sužují Česko stále častěji a podle mnohých klimatologů nás lepší časy nečekají. Spíše naopak. Proto je čím dál důležitější zejména ve městech zadržovat vodu a bojovat proti tepelným ostrovům.

A o to se v našich projektech snažíme. Tzv. měkkou infrastrukturu, což je důmyslný systém akumulací, vsaků, retenčních nádrží a odpařovacích ploch pro efektivní nakládání s dešťovou vodou, který jsme jako první v Česku použili v projektu Koivu Zličín, nyní využíváme i v Suomi Hloubětín.

Tady navíc revitalizujeme část říčky Rokytky, čímž doplníme vybudovaný systém koryt, průlehů a vsakovacích a retenčních nádrží. Zrevitalizovaný úsek o délce několika set metrů bude díky novým meandrům a nivám lépe zadržovat vodu a zároveň vytvoří přirozený biotop pro vodní živočichy, hmyz i ptactvo. A zanedbané břehy říčky proměňujeme v odpočinkovou zónu, která bude sloužit k relaxaci široké veřejnosti. Nejdříve jsme však museli odvézt přes 100 tun odpadu, neboť okolí Rokytky sloužilo jako černá skládka, a dále stabilizovat svahy a vytvořit novou cestu. Pročistili jsme také dno říčky a nyní se chystáme meandry osadit vodními rostlinami. Na přeměně celé mikrolokality spolupracujeme s odborníky na krajinný ráz a se zahradními architekty. V létě už budeme mít hotovo a břeh Rokytky bude zase lákat k příjemným procházkám.

Zde se můžete podívat na fotografie, jak se Rokytka proměňuje.