• 26.05.2015

Hyacint Modřany - zdravé bydlení pro děti i alergiky

O tom, že je dobré zdravě jíst, pravidelně sportovat a odpočívat nikdo nepochybuje. Jaký vliv má ale na lidský organismus prostředí, ve kterém žijeme či pracujeme, už si uvědomuje málokdo. Developerská společnost YIT, která v Praze staví zdravé a energeticky úsporné byty, upozorňuje na zdravotní rizika a komplikace úzce spojené s pobytem ve špatně větraných prostorech.

Špatný vzduch negativně ovlivňuje zdraví
Vydržet v místnosti s vydýchaným vzduchem je i pro otrlé jedince často utrpením. Nejvíce však trpí děti, senioři, astmatici a osoby citlivé na různé dráždivé alergeny. Ve špatném prostředí na sobě mohou citlivější jedinci pociťovat zhoršení zdravotního stavu. Kromě únavy a bolesti hlavy jsou to i problémy dýchacího ústrojí a alergie. Zejména k alergiím a bronchitidám jsou hodně náchylné děti, což potvrzují data z výzkumu Státního zdravotního ústavu. Podle dotazníkového šetření studie HELEN trápí alergické onemocnění 29,7 % dětí. Sběr dat proběhl v 18 vybraných městech České republiky v průběhu let 2011 až 2012 ve spolupráci s praktickými dětskými lékaři a rodiči. Vzorek respondentů zahrnuje 6 503 dětí ve věku 5, 9, 13 a 17 let. Kožním testem se u dětí prokázaly nejčastěji alergie na pyly (trávy), hned za nimi na roztoče, na další neurčené pyly a dále na plísně. Na desáté příčce se objevil prach.

Nezdravé prostředí doma i ve školách
Za vznikem alergií stojí také životní styl a pobyt v nezdravém prostředí jak doma, tak ve školkách a školách „Děti v dnešní době málo sportují, více vysedávají doma u počítače, než aby trávily čas venku na čerstvém vzduchu. V uzavřených místnostech s nedostatečným větráním je ovšem ve většině případů špatná kvalita ovzduší. V našich projektech se proto snažíme vytvářet zdravé prostředí, které považujeme za základ spokojeného domova. V projektu Hyacint Modřany jsme postavili budovu F v pasivním standardu, ve které jsou nové byty vybaveny moderními technologiemi, které zajistí zdravé vnitřní prostředí s dostatkem čerstvého a čistého vzduchu,“ uvádí Marek Kontriš, marketingový manažer společnosti YIT Stavo.

Hladina vlhkosti vzduchu v bytě
Častým problémem domácností je i přílišná či nedostatečná vlhkost v bytě. Ta by se ideálně měla pohybovat mezi 40 – 45 %. Pokud je nižší, vysušuje sliznice – projevuje se například pálením očí a jejich rudnutím. Naopak vyšší vlhkost může zapříčinit vznik plísní, které se mohou šířit po celém bytě. Jejich výtrusy pak mohou mít na svědomí různé respirační obtíže. K zajištění optimální vlhkosti je důležitá pravidelná výměna vzduchu. Pro mnoho lidí je však nereálné, aby doma pravidelně větrali, když většinu dne tráví v práci nebo ve škole, kde se ke všemu také potýkají se špatně větranými prostory. Otevřenými okny se navíc do bytu dostává prach, pyl a další škodliviny, které mohou být dalšími spouštěči alergických reakcí. I přesto, že přítomnost nečistot v interiéru je patrná pouhým pohledem na zaprášený nábytek, podle dotazníkového šetření alergických onemocnění u dětí v Česku si čističku vzduchu pořídily pouze čtyři rodiny ze zkoumaného vzorku. „Problém špatné vlhkosti a nedostatečného větrání přitom pomůže vyřešit systém řízeného větrání s rekuperací tepla, kterým se vybavují pasivní byty jako například naše budova F v projektu Hyacint Modřany. Jejich obyvatelé mají zajištěn stálý přísun čerstvého vzduchu bez průvanu a nutnosti otevírat okna. Navíc prachové a případně pylové filtry zabrání pronikání nečistot. V pasivních bytech se tak alergikům a astmatikům žije mnohem lépe,“ říká Marek Kontriš.

Nezbytná kontrola hladiny CO2
Zákon o technických požadavcích na stavby uvádí, že pobytové místnosti musí mít zajištěné dostatečné větrání a že ukazatelem kvality vnitřního prostředí je oxid uhličitý (CO2), jehož koncentrace zde nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm (ppm = parts-per-million; částí na milion) . V českých domácnostech v běžných bytech bez nuceného větrání se však často vyskytují hodnoty vyšší, přičemž koncentrace přesahující 5 000 ppm je pro lidský organismus nebezpečná.

360 − 400 ppm – vzduch v přírodním prostředí
800 − 1000 ppm – optimální hladina CO2 ve vnitřních prostorách
> 1000 ppm – projevy mírných zdravotních obtíží (únava, snížení koncentrace)
5000 ppm – hranice bezpečné koncentrace bez velkých zdravotních rizik
35 000 − 50 000 ppm – vzduch vydechovaný dospělým člověkem

 

O společnosti YIT a YIT Stavo:
Společnost YIT (správná výslovnost: vajajtý) vstoupila na český trh v roce 2008, kdy akvizicí získala českou společnost Euro STAVOKONSULT. Obě společnosti působí v oboru stavebnictví řadu let – původní Euro STAVOKONSULT byla na českém trhu téměř 20 let, kořeny skandinávské YIT sahají až do roku 1912. K hlavním činnostem YIT Stavo patří příprava a realizace developerských projektů. Na český trh přináší bydlení ve finském stylu.

Společnost YIT Stavo v České republice dokončila již 6 projektů: Hostivař I a II, Hájek, Troja, Victoria a Braník. Ve výstavbě jsou nyní 2 projekty: Hyacint Modřany a nejnovější Green Motol. Společnost připravuje další projekty a chce se postupně zařadit mezi pětici nejsilnějších developerů na poli rezidenční výstavby v Praze.
Nad rámec developerské činnosti podniká mezinárodní skupina YIT v oblasti pozemního a průmyslového stavitelství. YIT úspěšně působí ve Finsku, v pobaltských státech, Rusku a ve střední Evropě. Za rok 2014 dosáhly výnosy YIT Corporation 1,801 mld. EUR, provozní zisk činil 126,4 mil. EUR. YIT Corporation zaměstnává více než 6.000 lidí. Firma, která v roce 2012 oslavila 100 let od svého založení, je kotovaná na burze v Helsinkách. Jako jeden z mála developerů financuje výstavbu výhradně z vlastních zdrojů.

Další informace:
Crest Communications
Marcela Kukaňová, Lenka Vybulková, tel.: +420 222 927 111
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz; lenka.vybulkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz