Jak oznámit

Jak oznamovat obavy z případných nekalých praktik.

Skupina YIT se zavazuje respektovat zásady správného řízení a odpovědného podnikání.

V rámci celého dodavatelského řetězce chceme mít vždy na zřeteli férové chování. Podporujeme takový rozvoj našeho odvětví, který povede k ještě větší odpovědnosti a etice.

Systém oznamování nekalých praktik (v angličtině označovaný jako whistleblowing), který v naší společnosti nazýváme „Etický kanál YIT“, umožňuje našim zaměstnancům, klientům, dodavatelům a dalším třetím stranám poukazovat na případné nesrovnalosti z hlediska práva, předpisů, nařízení a zásad férového podnikání. To se může týkat například následujících jevů a oblastí:

  • porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,
  • konflikt zájmů nebo nekalé obchodní praktiky, podvody,
  • narušování životního prostředí,
  • úplatkářství, korupce nebo jiné nezákonné platby,
  • ochrana dat, zabezpečení informací, majetková práva,
  • nepatřičné přijetí nebo nabídka dárků či možností zábavy,
  • pracovní podmínky, bezpečnost práce,
  • praní špinavých peněz, daňová kriminalita,
  • burzovní pravidla.

Etický kanál YIT by neměl sloužit k podávání stížností ani k oznamování záležitostí týkajících se osobních sporů. Ty by měly řešit osoby, které odpovídají za příslušnou oblast.

Etický kanál YIT je k dispozici online nebo telefonicky ve 12 jazycích, a to nepřetržitě - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Doporučujeme Vám, abyste svá oznámení poskytovali otevřeně, s uvedením Vašeho jména a kontaktních údajů, protože všechny zprávy zpracováváme se zachováním pravidel maximální důvěrnosti. Samozřejmě však máte možnost podat oznámení i anonymně.

Etický kanál YIT je zcela oddělen od IT systému skupiny YIT. Třetí strana (společnost WhistleB), která tento etický kanál zajišťuje, zaručuje anonymitu oznamovatelů a chrání citlivá data. Anonymní osobu, která podává oznámení, nelze vysledovat. Není také možné zjistit IP adresy nebo jiná data, která by mohla sloužit k identifikaci odesílatele zprávy. Chcete-li veškerá rizika minimalizovat, můžete k oznámení použít jiné zařízení, než je Váš vlastní počítač nebo mobilní telefon.

Vytvořit oznámení v rámci Etického kanálu YIT můžete prostřednictvím webové stránky https://report.whistleb.com/cs/yit.
Můžete také zavolat na číslo 800-023516 (jako kód prosím uveďte 5112#).

Děkujeme za Vaši pomoc!