• CZ Articles
  • 30.06.2023

Cíle YIT v oblasti snižování emisí validovala iniciativa Science Based Targets.

Cíle YIT v oblasti snižování emisí validovala iniciativa Science Based Targets.

Jsme pyšní na to, že se naše mateřská společnost YIT Group v listopadu 2021 stala vůbec první finskou stavební firmou, která se připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi). Cíle stanovené YIT pro snižování emisí skleníkových plynů nyní potvrdila sama SBTi a uvedla, že jsou v souladu s Pařížskou dohodou a přispívají tak k omezení globálního oteplování na 1,5 ºC.

Jedná se o významný krok nejen ve Finsku, ale i v ČR, kde patříme jen k hrstce developerů dodržujících SBTi. Sám výkonný ředitel iniciativy Science Based Targets Luiz Amaral označil YIT za ukázkový příklad v odvětví stavebnictví a ocenil naše ambice, jež jsou v souladu s potřebou globální ekonomiky rychle a rapidně snížit emise CO2.

YIT se prostřednictvím SBTi zavazuje do roku 2030 snížit absolutní emise ve vlastních činnostech (scope 1 a 2) o 90 % oproti výchozímu roku 2019 a rovněž snížit absolutní emise v tzv. Value chain (scope 3) o 30 % oproti výchozímu roku 2019. A nejen to, ve YIT také pravidelně o našich pokrocích informujeme ve výročních zprávách.

Iniciativa Science Based Targets představuje celosvětový orgán umožňující podnikům stanovit si ambiciózní cíle pro snížení emisí v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu. Úzce souvisí s naší vlastní filozofií a máme radost, že naše úsilí náležitě ocenila. I nadále tak budeme hledat a implementovat ekologicky udržitelná řešení během stavby, ale i následného provozu budov. Tzv. zelená výstavba totiž představuje způsob, jak chránit přírodu a životní prostředí, ale přináší také komfortnější a zdravější bydlení pro své obyvatele.