• CZ Blog
  • Můj domov
  • Design & inspirace
  • 11.04.2022
  • 905 zobrazení

Co znamená udržitelnost ve výstavbě?

Ekologičnost je jedním z hlavních celosvětových trendů současného stavitelství. Téma udržitelnosti se tak stále častěji skloňuje i mezi českými developery. Ekologická, tzv. zelená výstavba, totiž představuje způsob, jak šetřit přírodu a životní prostředí. Ale navíc také přináší komfortnější a zdravější bydlení pro své obyvatele. Je proto jedním z klíčových bodů filozofie YIT, která má ve své korporátní strategii vytyčeno několik environmentálních cílů. Pojďme si nyní udržitelné prvky představit blíž.

V dnešní době jsou vzhledem ke globálním klimatickým změnám a ke směřování politiky EU (viz Green Deal) ekologická témata stále aktuálnější. Úspornější výstavba se proto stala jedním ze základních cílů většiny developerů – a ti mají ve většině případů vůli ji zavádět. Při realizaci svých projektů tak hledají inovativní řešení, jako jsou třeba zelené střechy, nízkouhlíkové stavební materiály nebo nejrůznější řešení zabraňující akustickému smogu.

YIT_Suomi_003.jpg

„Ve YIT na ekologické aspekty dbáme již roky a stále pracujeme na jejich zlepšení, aby naše projekty byly z environmentálního hlediska ještě šetrnější. Například produkce skleníkových plynů představuje ožehavé téma na poli ekologie již řadu let. Spousta jedinců i firem se dnes naštěstí snaží životnímu prostředí prospět a uzpůsobit svoji činnost tak, aby snížili vlastní uhlíkovou stopu. K tomu se zavázala i celá skupina YIT. Téměř 40 % emisí skleníkových plynů totiž vzniká při výstavbě budov a jejich provozu, nemluvě o enormní spotřebě přírodních zdrojů a energie. Udržitelnost je proto jedním ze základních kamenů YIT a již v průběhu stavby nových bytů dbá na šetrnost a úspornost. Nízkoenergetické domy totiž nepředstavují takovou zátěž pro životní prostředí jako ty běžné a zároveň šetří náklady spojené s jejich provozem,“ vysvětluje generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj.

YIT tak ve všech svých projektech navrhovaných od roku 2020 eviduje statistiky CO2 a stanovuje uhlíkovou stopu. Z grafu níže je patrné, že největší podíl na emisích má fáze užití budovy, následovaná fázi výroby materiálů.

1.jpg

S ohledem na potřeby lidí i životního prostředí

Kýženým cílem se tak stává budování udržitelných měst – ta jsou schopna svým obyvatelům zajistit vysokou kvalitu života, disponují dobrou dostupností veřejné dopravy i každodenních služeb a spoustou zeleně. Inspiraci na bydlení nabízí například koncept patnáctiminutového města. Díky rozvinuté síti veřejné dopravy odpadá potřeba soukromých automobilů, což minimalizuje množství skleníkových plynů. Chrání se biologická rozmanitost a příroda je přirozenou součástí města.

Z ekonomického hlediska představuje udržitelné město atraktivní oblast pro život, a to od jednoho desetiletí k druhému, a místní nemovitosti si uchovávají svou hodnotu, tedy lidem nabízejí bezpečnou investici. Dbá se na ta nejkvalitnější technická řešení, která vydrží co nejdéle a budovy jsou díky nim rovněž snadno udržovatelné.

To vše přispívá k tomu, že se zde obyvatelé cítí dobře, posiluje se místní komunita a lidé se cítí být spjati se svým okolím. Takhle má vypadat bezpečné a hezké místo k životu!

YIT_Lahti_Hloubetin_002.jpg

Bydlete zdravěji a úsporněji!

Tyto benefity nezůstávají bez povšimnutí a poptávka po udržitelném bydlení, respektive po budovách, které budou splňovat vyšší standardy v této oblasti, roste. „Stoupající zájem o ekologické bydlení ze strany našich klientů určitě pozorujeme. Samozřejmě prioritním kritériem zůstává cena, zejména v současné době, kdy ceny nemovitostí stále rostou a vzhledem k rostoucím sazbám se zdražují hypotéky, ale o energetickou úspornost a environmentální šetrnost vybraného bydlení se lidé zajímají stále více,“ vysvětluje obchodní ředitelka YIT Stavo Dana Bartoňová.

Například systém řízeného větrání s rekuperací vytváří v bytě zdravé vnitřní prostředí bez nahromadění škodlivého CO2. V bytě je také zajištěn neustálý přísun čerstvého vzduchu bez průvanu a snižují se tepelné ztráty. Díky úspoře energií, ke které přispívá i využívání obnovitelných zdrojů, tak lze navíc ušetřit ročně na provozu nemalou částku z rodinného rozpočtu.

Nové byty v Praze s puncem udržitelnosti

Nejčastěji se YIT ve svých developerských projektech snaží o implementaci prvků šetrného nakládání s vodou, o čemž jsme vás podrobně informovali v tomto článku. Zde je ukázkovým příkladem komplex Suomi Hloubětín, v jehož těsné blízkosti nyní běží prodej bytů v projektu Lappi Hloubětín. Dále developer různě začleňuje systémy řízeného větrání s rekuperací či fotovoltaické panely. V mateřském Finsku pak instaluje rovněž tepelná čerpadla, která např. v projektu Merenkulkijanranta využívají energii mořské vody k termoregulaci budovy.

C.jpg

V rámci hledání materiálů, které budou znamenat co nejmenší zátěž pro životní prostředí, začíná nyní YIT použít takzvaný ‚zelený‘ beton. K jeho hlavním přednostem patří úspora přírodních zdrojů a energie na jejich těžbu, podpora cirkulární ekonomiky využitím druhotných materiálů a snížení uhlíkové stopy. Například v projektu Vesi Hostivař poslouží ‚zelený‘ beton, tedy beton, kde je přírodní kamenivo zcela nahrazeno nadrceným směsným demoličním odpadem, jako podkladový a dále jej využijeme na některé stěnové a výplňové konstrukce. Tím dojde ke snížení emisí CO2 o téměř 3 %. A tím ekologické prvky v tomto moderním bydlení nekončí! Co se týče zacházení s vodou, v areálu se bude pro zalévání přednostně využívat dešťová voda z retenčních nádrží. U obnovitelných zdrojů energie se plánuje instalace fotovoltaické elektrárny, která pokryje část spotřeby elektřiny ve společných částech a na osvětlení komplexu.

Všechny udržitelné prvky v našich novostavbách v Praze si postupně blíže přiblížíme!