• CZ Articles
  • 27.01.2021

YIT má za sebou první rok plnění svých klimatických cílů

Produkce skleníkových plynů představuje ožehavé téma na poli ekologie již řadu let. Spousta jedinců i firem se dnes naštěstí snaží životnímu prostředí prospět a uzpůsobit svoji činnost tak, aby snížili vlastní uhlíkovou stopu. K tomu se zavázala i celá skupina YIT. Až jedna třetina emisí skleníkových plynů totiž vzniká při výstavbě budov a jejich provozu, nemluvě o enormní spotřebě přírodních zdrojů a energie. Udržitelnost je proto jedním ze základních kamenů YIT a již v průběhu stavby nových bytů v Praze dbá na šetrnost a úspornost. Nízkoenergetické domy totiž nepředstavují takovou zátěž pro životní prostředí jako ty běžné a zároveň šetří náklady spojené s jejich provozem.

Na podzim 2019 si celá naše nadnárodní skupina YIT navíc oficiálně vytyčila své hlavní cíle v oblasti ekologie a udržitelnosti pro následující období:

  • do roku 2030 proporcionálně snížit uhlíkovou stopu projektů a obecně veškeré činnosti na polovinu z úrovně roku 2019
  • poskytnout klientům ve svých projektech možnost uhlíkově neutrálního vytápění
  • podávání zpráv o statistikách CO2 ve všech projektech navrhovaných od roku 2020

bbb.jpg

Uhlíková kalkulačka

Měření uhlíkové stopy budov a výstavby patří ke klíčovým funkcím, na jejichž základě lze v oblasti developmentu zavádět opatření ke zmírnění dopadů na životní prostředí – od roku 2020 se tak výpočet uhlíkové stopy stal nedílnou součástí naší strategie. V letošním roce se pak ve YIT chceme posunout o krok dál a začít používat automatický výpočet. Výsledky by se měly reportovat na nových, k tomu určených webech. Rovněž dojde k uvádění specifického ukazatele CO2 pro každý vlastní projekt. Systém informování o udržitelnosti se vyvinul ve spolupráci několika oddělení a bude podstatně podporovat úsilí sledovat, a tím snižovat, naše emise CO2.

aaa.jpg

Moderní bydlení v uhlíkově neutrálních domech

Uhlíkové stopy materiálů nejsou tím jediným, co přispívá k produkci škodlivých emisí. Dalším faktorem se stává spotřeba energie během doby provozu budov. To se dá do určité míry optimalizovat způsobem vytápění. V budoucnu bychom v projektech YIT chtěli využívat geotermální zdroje tepla, přičemž by vytápění v kombinaci s takzvanou zelenou elektřinou zajistilo rezidentům v podstatě bezemisní ohřev. Již loni se nám podařilo ve Finsku a Norsku dosáhnout dohody o nákupu elektřiny z větrných zdrojů.

ccc.jpg

V souladu s přírodou

YIT se chce dále soustředit na vývoj a používání stavebních materiálů, které by znamenaly co nejmenší zátěž pro životní prostředí. Alternativu konstrukčních materiálů nabízí dřevo. První bytový dům z dřevěných modulů ve své historii představila YIT v loňském roce v Hervantě ve finském městě Tampere. Nyní se zkoumají rozdíly mezi uhlíkovou stopou dřevěných a betonových domů.

Postupně tedy dojde ke zvyšování využívání energie z obnovitelných zdrojů, především těch geotermálních a větrných. Do některých tuzemských developerských projektů YIT však už začlenila například solární panely nebo rekuperaci, kdy je teplo z odváděného vzduchu dále použito k vyhřívání toho nově přiváděného zvenku.

Ekologický efekt staveb zvýší i redukce množství odpadů, k čemuž pomůže například přijetí principů cirkulární ekonomiky či větší zapojení YIT do celého životního cyklu budov. Doufáme, že se svými činy nejen zasloužíme o zlepšení životního prostředí, ale zároveň půjdeme příkladem ostatním.

Svoji uhlíkovou stopu totiž může snižovat i každý sám za sebe. Pokud vám to není lhostejné, stačí se řídit jednoduchými tipy! Zkuste jíst méně masa, jehož výroba představuje zhruba 15 % vyprodukovaných emisí. V důsledku chovu dobytka také mizí lesy, a tedy i schopnost planety zpracovávat CO2 a vytvářet kyslík. Rovněž se zaměřte na lokální dodavatele, čímž se sníží nákladná energie na přepravu surovin z druhé strany světa. Pokud doma zrovna nepoužíváte spotřebiče, vytáhněte je ze zásuvky. Dále používejte pouze LED světla. Šetříte tak kromě životního prostředí rovněž náklady za elektřinu. Pečlivě třiďte odpad. Nekupujte zbytečné plastové obaly a tašky, do obchodu si raději noste například látkové. Také neutrácejte za zbytečnosti a choďte více pěšky.