Nové byty na prodej v Praze 12

Praha 12 je městská část na jihu hlavního města, rozkládající se na pravém břehu Vltavy. Tvoří ji celá katastrální území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná.

Území dnešní MČ nabízí nejen dobrou dopravní dostupnost, díky které se během několika minut dostanete do centra města, ale také výbornou občanskou vybavenost.

Díky své rozmanitosti láká Praha 12 i milovníky přírody a pěší turistiky. Podstatnou část zdejší volné krajiny pokrývají lesy, které patří mezi nejrozsáhlejší v pražské aglomeraci. Lesní partie od jihu plynule navazují na pěknou a pestrou přírodu vltavského údolí. Soudržnost komořanských lesů se tříští až na hranici sídlištní zástavby, v níž se dochovaly pouze zbytky zalesnění v podobě lesa Kamýk, píšovického, komořanského nebo Hodkovičského údolí. Většina území spadá do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, který byl vyhlášen za účelem zachování krajinného rázu. Na území Prahy 12 je pak pět významných území, která jsou zvláště chráněná – přírodní památky Modřanská rokle, V Hrobech, Cholupická bažantnice, Komořanské a modřanské tůně a přírodní rezervace Šance.

Finský developer YIT si tuto lokalitu vybral pro výstavbu bytového domu SIJA Kamýk, aby svým klientům nabídl kvalitní a moderní bydlení ve čtvrti, která nabízí spojení města přírodu.

Projekty YIT v Praze