• CZ Articles
  • 16.04.2023

Stali jsme se členem České rady pro šetrné budovy.

YIT učinila další významný krok v posilování svého postavení na trhu s ekologickými a energeticky úspornými nemovitostmi a vstoupila do České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Tato profesní organizace spojuje významné tuzemské hráče z různých sektorů ekonomiky, kteří se společně snaží propagovat a podporovat výstavbu či rekonstrukci budov na základě principů udržitelnosti.

Jelikož ve YIT při výstavbě projektů klademe velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí, je vstup do Rady plně v souladu s naší korporátní filozofií i dlouhodobě vytyčenými environmentálními cíli. Při realizaci našich projektů hledáme a implementujeme ekologicky udržitelná řešení během stavby, ale i následného provozu budov. Jsou koncipovány tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a využívaly moderní technologie, jako jsou například fotovoltaické panely, rekuperace či LED osvětlení. Dbáme také na šetrné nakládání s vodou a implementujeme proto prvky na zachytávání dešťové vody v místě dopadu a její následné využití pro zálivku zeleně. Současně se snažíme používat materiály, které představují co nejmenší zátěž pro životní prostředí (např. „zelený“ beton), a v rámci nových inovací zavádíme pokrokovou technologii tzv. prefabrikace.

Těšíme se, že členství v CZGBC bude pro YIT příležitostí k zapojení se do širších diskuzí na téma udržitelného stavebnictví a zároveň nám přinese možnost k výměně zkušeností a spolupráci s dalšími předními hráči v této oblasti. Jsme přesvědčeni o tom, že nám to umožní dále zlepšovat a inovovat výstavbu nových bytů a zároveň tak ještě více přispějeme k ochraně přírody a životního prostředí.