• CZ Articles
  • 04.06.2024

V projektu VESI Hostivař se konala prohlídka Green Walk – Green Talk.

Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (CZGBC) uspořádala YIT jakožto její člen ve čtvrtek 30. 5. odpolední komentovanou prohlídku Green Walk – Green Talk na téma modro-zelená infrastruktura v dokončeném rezidenčním komplexu VESI Hostivař.

V tomto projektu, který vznikl revitalizací brownfieldu v Praze 15, YIT myslela na šetrnost k životnímu prostředí a zařadila proto hned několik ekologických prvků. V rámci hospodaření s dešťovou vodou jsou zde aplikována tato opatření:

  • systém akumulace, retence a odparu dešťových vod
  • využití dešťové vody na zálivku zeleně v areálu
  • regulovaný odtok do Košíkovského potoka
  • zelené střechy nad konstrukcemi 1. PP a vjezdem do garáže

Co se týče obnovitelných zdrojů, část spotřeby elektřiny ve společných prostorách komplexu pokrývá fotovoltaická elektrárna na střeše jedné z budov – díky tomu dochází k energetické úspoře a snížení emisí CO2 přibližně o 5 tun ročně. Dále je zde možnost využít nabíjecí stanici pro elektromobily.

Při výstavbě pak developer na část z konstrukcí použil tzv. „zelený“ beton, kde je přírodní kamenivo nahrazeno nadrceným směsným demoličním odpadem. Tím došlo ke snížení emisí CO2 o téměř 3 %, k úspoře přírodních zdrojů a k podpoře cirkulární ekonomiky.

Díky této akci jsme současně měli jedinečnou příležitost setkat se s dalšími odborníky z různých oblastí stavebnictví, developmentu a příbuzných oborů. Jedním z největších přínosů byla možnost navzájem se inspirovat a vyměnit si zkušenosti. Společně jsme mohli sdílet naše know-how a diskutovat o nejnovějších technologiích, metodách a postupech. Padlo tedy mnoho zajímavých dotazů, které otevřely prostor pro podnětné diskuze.

Těší nás, že projekt, který dbá na zdravé a udržitelné bydlení, návštěvníky zaujal. Ke koupi aktuálně zbývají poslední volné jednotky!