• CZ Blog
 • Tipy, triky, návody
 • Design & inspirace
 • 02.06.2024
 • 76 zobrazení

Inovace, které udávají nový standard bydlení.

V posledních letech dochází k zásadním změnám v oblasti bytové výstavby. Díky neustálému vývoji technologií a rostoucímu důrazu na udržitelnost se v nových bytech objevují inovativní řešení, která nejen zvyšují komfort obyvatel, ale také přispívají k ochraně životního prostředí. Jaké jsou nejnovější technologie a ekologické trendy, které formují moderní bydlení (nejen) v Praze?

Inovace ve stavebnictví a ekologické trendy v bydlení jdou ruku v ruce. Developerské projekty ukazují, že je možné kombinovat komfort a udržitelnost, což přispívá k lepší kvalitě života i ochraně naší planety – je potřeba však tyto prvky zohlednit již ve fázi přípravy projektu. Díky tomu vzniká zdravé a udržitelné bydlení, kde se technologie a ekologie spojují pro vytvoření harmonického prostředí.

Základy v podobě šetrné výstavby

Ekologické trendy na zařízení domácnosti reflektují dění na poli stavebních materiálů. V moderních projektech jsou totiž stále častěji používány recyklované a obnovitelné varianty, které mají nižší dopad na životní prostředí:

 1. Recyklované produkty: Použití recyklovaných stavebních materiálů snižuje množství odpadu a spotřebu přírodních zdrojů. Jedním z nich je např. „‚zelený'“ beton, tedy beton, kde je přírodní kamenivo zcela nahrazeno nadrceným směsným demoličním odpadem.
 2. Dřevo z udržitelných zdrojů: Certifikované dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů je rovněž ideální ekologickou alternativou k tradičním stavebním materiálům.
 3. Izolační materiály z přírodních vláken: Použití materiálů jako konopí, ovčí vlna nebo celulóza zlepšuje izolační vlastnosti budov a přispívá k nižší spotřebě energie na vytápění a chlazení.

Za budoucnost stavebnictví bývá označovaná také technologie tzv. prefabrikace. Přesunutí výroby stavebních dílů do komfortního prostředí továrny, kde panují stálé a bezpečné pracovní podmínky, zrychluje a zkvalitňuje výstavbu. Na samotné stavbě pak probíhá pouze montáž. Tím pádem dochází k menší potřebě dělníků přímo na stavbě a zvyšuje se tak bezpečnost práce, protože se v místě výstavby pohybuje méně pracovníků, hrozí menší rizika úrazů apod. Navíc lidé v továrně pracují v mnohem komfortnějším prostředí, kde je netrápí nepříznivé počastí, ale naopak mají stabilní tepelné podmínky i lepší zázemí. Současně se díky prefabrikaci omezuje hluk a ruch v místě stavby, což rozhodně ocení okolní obyvatelé. Kromě toho se také snižují emise CO2.

YIT následuje příklad mateřské společnosti z Finska, která má v oblasti využití modulů bohaté zkušenosti a know-how. Dosud v českých projektech osadila přes 300 prefabrikovaných koupelen. Modulární koupelny tak už byly nainstalovány například v prvních dvou etapách projektu LAPPI HloubětínPraze 9 i v jednotkách projektu VESI Hostivař v Praze 15. Projekt HAPPI MilánskáPraze 15 šel ještě o něco dál – YIT přistoupila k většímu začlenění prefabrikovaných prvků, jako např. u svislých nosných a vodorovných konstrukcí, balkónů a pavlačí.

YIT_Vesi_009.jpg

Důraz je kladen na nízkoenergetické bydlení...

Dalším významným aspektem je energetická efektivita. Novostavby v Praze jsou často vybaveny obnovitelnými zdroji, které přispívají nejen k úsporám energie, ale i ke snižování uhlíkové stopy. Mezi ně patří:

 1. Tepelná čerpadla: Ta využívají energii z okolního prostředí (vzduch, země nebo voda) k vytápění a chlazení budov, čímž výrazně snižují spotřebu fosilních paliv.
 2. Solární panely: Instalace fotovoltaických panelů na střechy budov umožňuje produkci čisté energie přímo na místě, což snižuje závislost na tradičních zdrojích elektřiny a přispívá k udržitelnosti. Příkladem je instalace fotovoltaické elektrárny v projektu VESI Hostivař, která pokryje část spotřeby elektřiny ve společných prostorách.
 3. Rekuperace: Systémy rekuperace tepla využívají teplo z odpadního vzduchu k ohřevu čerstvého vzduchu, který je přiváděn do bytu. Tento proces snižuje energetickou náročnost vytápění a zároveň zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí.

... ve spojení se systémem smart home

S rostoucí popularitou konceptu inteligentní domácnosti se i v Praze stále častěji setkáváme s byty vybavenými chytrými technologiemi. Ty umožňují obyvatelům ovládat různé aspekty domácnosti prostřednictvím mobilních aplikací nebo hlasových asistentů. Mezi nejčastější prvky patří:

 1. Chytré osvětlení: Osvětlení, které lze ovládat na dálku, umožňuje nastavit intenzitu a barvu světla podle aktuální potřeby, což zvyšuje komfort a snižuje spotřebu energie. Všestranné a nápadité využití nabízí LED lampičky, pásky, panely či reflektory.
 2. Chytré termostaty: Tato zařízení umožňují přesné nastavení teploty v domácnosti a optimalizaci vytápění a chlazení, což vede k úsporám energie.
 3. Bezpečnostní systémy: Kamery, senzory pohybu a chytré zámky zajišťují vyšší bezpečnost a umožňují sledovat a ovládat přístup do domácnosti i na dálku.

YIT-21-pylon-v02.jpg

Přibývá také modro-zelená infrastruktura

S ohledem ochranu životního prostředí se do popředí dostává také šetrné nakládání s vodou. Kromě řady tipů a triků, které lze dělat pro ochranu vody v rámci domácnosti, se stále častěji implementují prvky zachytávání a využívání dešťové vody také v developerských projektech.

Tento systém byl YIT poprvé realizován v projektu KOIVU Zličín, kde se dešťová voda shromažďuje v retenčních a akumulačních nádržích pomocí důmyslného systému zatravňovacích pásů a průlehů. Následně se tato voda využívá k zavlažování předzahrádek a veřejných prostor.

Tento přístup byl dále zdokonalen v projektu SUOMI Hloubětín, který se stal příkladem, jak lze bytovou výstavbu provádět s důrazem na kvalitu životního prostředí a minimalizaci klimatických rizik. SUOMI Hloubětín je jedním z prvních projektů v Praze, kde byl implementován systém LID (likvidace dešťových vod) v takovém měřítku, a to bez čerpání dotací. Tento systém nejen snižuje závislost na městské vodovodní síti, ale také pomáhá snižovat riziko záplav v urbanizovaných oblastech.

Součástí ekologických trendů je také integrace zeleně a kvalitních veřejných prostor. Samozřejmostí je výsadba nových stromů, keřů, trávníků a květinových záhonů, které podporují biodiverzitu a zlepšují kvalitu života rezidentů. Tyto zelené plochy navíc přispívají k ochlazování městského prostředí a zlepšení mikroklimatu. Nechybí také příjemná prostranství, která podporují budování místní komunity.

SIJA_Kamyk_exterier_01.jpg

Inspiraci na bydlení, které splňuje veškeré požadavky včetně přínosů nízkoenergetických bytů a nových technologií, nabízí například projekt SIJA Kamýk Praze 12. Novostavba v rámci šetrného přístupu k životnímu prostředí zahrne retenční nádrže na zachytávání dešťové vody, LED světla či solární panely na střeše. V projektu se plánují také úsporné armatury pro snížení spotřeby vody, venkovní rychlonabíjecí stanice elektromobilů a rovněž příprava pro samoobslužný výdejní box zásilkových služeb.

Brzy bude v prodeji také zcela nový projekt TOIVO Roztyly, kde nebude chybět společný prostor se zelení, který se stane místem pro aktivní i pasivní odpočinek.

Pokud máte zájem o pořízení nového domova právě v projektech od YIT, obraťte se na obchodníky, a to buď telefonicky 800 200 666, nebo e-mailem na domov@yit.cz. Ti vám navíc mohou pomoci v rámci služby „vyměnit vaše bydlení za nové a úspornější“.