Zdravé a udržitelné bydlení

Zdravé a udržitelné bydlení

V našich projektech se snažíme naplňovat poslání YIT – šetrnost k životnímu prostředí je jedním z klíčových prvků filozofie YIT a v korporátní strategii máme vytyčeno několik environmentálních cílů. Hledáme a implementujeme ekologicky udržitelná řešení během stavby, ale i následného provozu budov. Tzv. zelená výstavba totiž představuje způsob, jak chránit přírodu a životní prostředí, ale přináší také komfortnější a zdravější bydlení pro své obyvatele.

V rámci strategie ESG (Environment, Social a Corporate Governance) jsme tak aktualizovali naše standardy v Enviromentálních a Sociálních oblastech a také Správy věcí veřejných.

V listopadu 2021 se YIT stala první finskou stavební společností, která se zavázala stanovit cíle pro snižování emisí v rámci iniciativy Science Based Targets (SBTi). SBTi nyní potvrdila cíle stanovené společností YIT a potvrdila, že jsou v souladu s Pařížskou dohodou a přispívají k omezení globálního oteplování na 1,5 stupně. Cíle společnosti YIT v oblasti snižování emisí jsou následující:

- YIT se zavazuje snížit absolutní emise skleníkových plynů ve Scope 1 a 2 o 90 % do roku 2030 oproti základnímu roku 2019.

- Společnost YIT se rovněž zavazuje snížit absolutní emise skleníkových plynů ve Scope 3 o 30 % do roku 2030 oproti základnímu roku 2019.

Udržitelnost v našich projektech

 • Klademe důraz na šetrnost k životnímu prostředí, která v dlouhodobém horizontu šetří i peněženky obyvatel. Například budova F v projektu HYACINT Modřany byla dokonce postavena v nejúspornější energetické třídě „A“. A jako první pasivní bytový dům v ČR získala od Centra pasivního domu osvědčení "Certifikovaný projekt pasivního domu" a po kolaudaci "Certifikovaný pasivní dům".

  Pro udělení certifikátů musela splnit velmi přísná mezinárodně uznávaná kritéria stanovená německým Passivhaus Institutem. Budova F tak nabízí tepelnou pohodu po celý rok, kterou zajišťuje systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Centrální rekuperační jednotka automaticky vhání do bytů čistý čerstvý vzduch bez průvanu. Přiváděný vzduch je navíc filtrován od prachů a nečistot, což ocení hlavně alergici a lidé náchylní k nemocem.

 • První vlaštovkou s komplexním systémem odvodu dešťových vod pomocí tzv. měkké infrastruktury v České republice se stal rezidenční areál KOIVU Zličín. Pod pojmem „měkká infrastruktura” se skrývá důmyslný systém akumulací, vsaků, retencí a odpařovacích ploch, který efektivně využívá srážkovou vodu a zabraňuje, aby bez užitku stékala do kanalizace. Zadržená voda zde tak slouží mimo jiné k zavlažování celého areálu o ploše téměř 30 000 m2 a tím k podpoře růstu místní vegetace.

 • Na území bývalého průmyslového areálu pily „Kaplan" stavíme projekt VESI Hostivař. Před zahájením stavby jsme odstranili skoro desítku chátrajících skladových objektů a betonové areálové komunikace. Zároveň jsme zlikvidovali zbytky stavebních materiálů a hromady odpadků, jež se u rozpadajících hal nahromadily. Naším cílem je zanedbané území kultivovat a přinést oživení do místa, které postrádalo smysluplné využití.

 • Navíc v tomto projektu poprvé použijeme tzv. ‚zelený‘ beton, tedy beton, kde je přírodní kamenivo zcela nahrazeno nadrceným směsným demoličním odpadem. K jeho hlavním přednostem patří úspora přírodních zdrojů a energie na jejich těžbu, podpora cirkulární ekonomiky využitím druhotných materiálů a snížení uhlíkové stopy. Jeho nižší koeficient tepelné vodivosti také přispívá ke zmenšení energetické náročnosti budov. V projektu VESI Hostivař poslouží beton z recyklovaného kameniva jako podkladový a dále jej využijeme na některé stěnové a výplňové konstrukce. Tím dojde ke snížení emisí CO2 o téměř 3 %.

 • V rámci udržitelného rozvoje rekonstruujeme také staré, chátrající nebo nevyužívané objekty. Příkladem se stal projekt PARVI Cibulka, který vzniká přeměnou bývalé továrny Meopta na moderní bydlení loftového typu. Hlavním záměrem je především vyzdvihnutí industriální duše bývalé továrny. Zachováváme proto základní stavbu s její velikostí a proporcemi a ponecháváme jí průmyslový ráz s řadou prvků, jako jsou například původní schodiště.

  Projekt PARVI Cibulka stojí naproti již dokončené rezidenci AALTO Cibulka. Oba propojuje společná recepce a soukromý vnitroblok se zeleným parkem s vodním prvkem, posezením a hřištěm pro děti.

 • Na místě bývalé zahrádkářské kolonie na ploše devíti hektarů budujeme náš dosud největší projekt SUOMI Hloubětín. Dříve zanedbané území brownfieldu jsme zde proměnili v novou moderní městskou čtvrť s téměř 900 byty. V moderním areálu plném zeleně rostou i komerční zóny, nová infrastruktura a plochy pro volnočasové aktivity i odpočinková místa. Pro rodiny s dětmi jsou k dispozici také dětská hřiště a nová mateřská škola.

 • V projektu SUOMI Hloubětín jsme zrevitalizovali část říčky Rokytky, čímž jsme doplnili vybudovaný systém koryt, průlehů a vsakovacích a retenčních nádrží pro šetrné hospodaření s vodou. Zrevitalizovaný úsek toku o délce několika set metrů díky novým meandrům a nivám lépe zadržuje vodu a zároveň tvoří přirozený biotop pro vodní živočichy, hmyz i ptactvo. Zanedbané břehy říčky jsme proměnili v odpočinkovou zónu, která může sloužit k relaxaci široké veřejnosti. Nejdříve jsme však museli odvézt přes 100 tun odpadu, neboť okolí Rokytky sloužilo jako černá skládka, a dále jsme stabilizovali svahy a vytvořili novou cestu. Pročistili jsme také dno říčky a meandry jsme osadili vodními rostlinami.

 • Prefabrikované prvky se hotové přivážejí kamiony rovnou na stavbu a zde je jeřáby zasazují do konstrukce domu. Předtím se vyrobí pod přísným dohledem ve specializované továrně – díky tomu se vše připraví v příjemnějším a bezpečnějším prostředí. Tato moderní technologie tak do našich staveb přináší ještě vyšší preciznost a kvalitnější provedení. Zároveň snižuje hlučnost a prašnost, a tak i okolí staveniště je v průběhu výstavby příjemnější pro život i práci zaměstnanců. Mezi projekty, ve kterých jsme právě tuto technologii použili, jsou LAPPI Hloubětín (etapy KEMI, RANUA, TORNIO), SUOMI Hloubětín (etapa PORI), VESI Hostivař, HAPPI Milánská a RIVI Bachova.

Vytváříme lepší prostředí pro život

Voda

Mezi základní cíle všech projektů YIT patří šetrné nakládání s vodou. Implementujeme proto prvky na zachytávání dešťové vody v místě dopadu a její následné využití pro zálivku zeleně ve veřejných prostorech nebo na předzahrádkách.

Energie

Výstavba budov a jejich provoz jsou příčinou 38 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Eenergeticky úsporná výstavba a šetření energiemi při provozu budov je jedním z priorit EU. Ve YIT dbáme při výstavbě nových bytů na udržitelnost už roky a děláme vše pro to, aby naše projekty byly energeticky úsporné i při provozu.

Materiály

V rámci úspory přírodních zdrojů, snižování CO2 a inovace výstavby klademe velký důraz na používané materiály.

Brownfieldy, recyklace, zeleň

Přírodní zdroje ani půda na Zemi nejsou neomezené. S tímto vědomím se ve YIT snažíme přistupovat i k výstavbě našich projektů. V tomto videu se můžete podívat na to, jak lze při výstavbě nových bytů revitalizovat brownfieldy, podpořit biodiverzitu, začlenit udržitelné prvky a recyklovat tak, aby bydlení v našich projektech bylo příjemné nejen pro rezidenty, ale i lidi z okolí našich projektů.

Prefabrikace

Koupelny

Historicky první prefabrikovanou koupelnu jsme instalovali ve vzorovém bytě v etapě PORI areálu SUOMI Hloubětín. Byty jimi osazujeme rovněž o kousek dál, v etapách KEMI a RANUA projektu LAPPI Hloubětín.

Prefabrikované koupelny se už hotové přivážejí kamiony rovnou na stavbu a zde je jeřáby zasazují do konstrukce domu. Předtím se vyrobí pod přísným dohledem ve specializované továrně – díky tomu se vše připraví v příjemnějším a bezpečnějším prostředí.

Stěny, schodiště a další

První prefabrikované prvky, jako jsou stěny, schodišťová ramena, stropní filigrány nebo výtahové šachty, jsme instalovali na začátku roku 2023 v projektu HAPPI Milánská.

Prefabrikované stěny, stejně jako koupelny, se hotové přivážejí kamiony rovnou na stavbu a zde je jeřáby zasazují do konstrukce domu. Mezi hlavní výhody modulární výstavby patří úspora času, pracovní síly, snížení celkových nákladů, emise CO2 apod.

Instalace modulárních koupelen

Instalovali jsme prefabrikované koupelny v projektu HAPPI Milánská. Ty se už hotové přivážejí kamiony rovnou na stavbu a zde je jeřáby zasazují do konstrukce domu.

Přihlašte se k odběru YIT novinek

Chci využít příležitosti a přednostně dostávat exkluzivní informace o výhodných nabídkách, o zahájení prodeje nových projektů, newslettery a další zajímavé tipy či inspiraci na bydlení.